Tuotteet

Tuomaan Markkinat / Tomasmarknaden / Christmas Market

 

Tietosuojaseloste

 


20.6.2018

 


Rekisterinpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


1. Yritys

Kewin Oy

(Y-tunnus: 2293242-3)

Yhteystiedot

Kewin Oy
Hämeenkatu 15 C 8

33200 Tampere


P
uhelin: +358 400 516 644

Faksi: +358 420 495 860
Sähköposti: kewin@kewin.fi

 

 

2. Rekisteröidyt

 

Kewin Oy:n asiakkaat sekä työntekijät

 


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • - Tilauksien käsittely

 • - Asiakassuhteen hoitaminen

 • - Uusien tuotteiden tarjoaminen

 • - Laskutus / Taloushalinnolliset tehtävät

 

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • - Nimi, puhelin, sähköposti

 • - Yritys

 • - Osoite, maa

 • - Laskutustiedot

 • - Tilaustiedot / Tilaushistoria

 • - Kieli

 


5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja keräämme yleensä suoraan asiakkaalta itseltään tilauksen tai muun yhteydenoton yhteydessä.

 

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kewin Oy:n ulkopuolelle.

 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti ulkopuolisia palvelutarjoajia seuraaviin tarkoituksiin:

 • - rekisterin hallinnointiin ja ylläpitoon

 • - IT-tuki

 

 

7. Käsittelyn kesto


Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Kewin Oy, Hämeenkatu 15 C 8, 33200 Tampere tai
kewin@kewin.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

 

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Pääsääntöisesti, emme luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos kuitenkin joudutaan siirtämään henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Ostoskori  

Ei tuotteita

Lähetys 0,00 €
Alv 0,00 €
Yhteensä 0,00 €

Hinnat sis. Alv.

Kassalle